Liên hệ

Liên hệ

Công ty TNHH Kết Nối Việc (Joblinks Co., Ltd)

address 38/1A, Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

telephone (84.8) 3911.0490-91-92 - Hotline : 0903.521.626fax (84.8) 3911.0494

email info@joblinks.com.vn

website www.joblinks.com.vn

Gửi Email