Về Kết Nối Việc (Joblinks)

Thành lập vào năm 2008, Kết Nối Việc nhanh chóng được biết đến như một công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lao động (HR outsourcing and payroll) tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp đầu tiên của Việt Nam. “Thấu hiểu nhu cầu” được xem như kim chỉ nam cho một Joblinks non trẻ trong những ngày đầu mang dịch vụ đến với Khách hàng. Bằng việc lắng nghe một cách tỉ mỉ những yêu cầu dù là nhỏ nhất, Joblinks mau chóng phác thảo những giải pháp phù hợp và khả thi nhất.

ve knv

Bằng những bước đi vững vàng và đầy sáng tạo, trong suốt nhiều năm kể từ ngày thành lập, Joblinks đã lớn mạnh không ngừng, song hành với thành công và sự tin cậy từ nhiều Khách hàng và đối tác. Những thành quả này đến từ việc chúng tôi đã đưa ra những giải pháp thực tiễn, dựa trên nền tảng hiểu biết và thông thạo của đội ngũ nhân viên cùng các chuyên gia. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào công nghệ thông tin cũng giúp chúng tôi cải thiện nhanh chóng hiệu quả làm việc, cung cấp các thông tin cần thiết cho Khách hàng, làm cơ sở hoạch định cho chiến lược phát triển nói chung và cho mảng Nhân lực nói riêng.

Joblinks - Sự lựa chọn luôn là hoàn hảo.