Thuê ngoài nhân sự

Các ích lợi khi sử dụng dịch vụ:

  • Tiết kiệm chi phí, tối ưu hiệu quả kinh doanh.
  • Giải phóng doanh nghiệp khỏi các công việc hành chính Nhân sự không cốt lõi.
  • Cải thiện sự tuân thủ & tương thích với các quy định pháp lý liên quan đến lao động.
  • Cải thiện năng suất và chất lượng công việc.
  • Tận dụng lợi thế công nghệ và công cụ hiện đại, chuyên nghiệp của nhà thầu nhân lực trong việc quản lý lao động.

thuê ngoài nhân sự 


Phạm vi cung cấp của Dịch vụ Quản lý Nhân sự Thuê ngoài

thuê ngoài nhân sự

Dịch vụ quản lý nhân sự thuê ngoài giúp cơ cấu doanh nghiệp của Khách hàng  tinh gọn, linh hoạt hơn, tập trung cốt lõi hơn và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

JOBLINKS đưa ra gói dịch vụ Quản lý Nhân sự Thuê ngoài bao gồm nhiều công đoạn mà Quý khách có thể linh động chọn lựa để có giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.