Thầu phụ nhân sự sản xuất

 thàu phụ nhân sự sản xuất

Giá trị của dịch vụ thầu phụ nhân lực sản xuất

 • Nhân sự linh động theo mùa vụ, dự án
 • Quản lý tốt định phí, tối ưu hóa lợi nhuận
 • Giảm rủi ro về tranh chấp lao động
 • Tránh gánh nặng về tuyển dụng và đào tạo nhân lực
 • Giúp doanh nghiệp tập trung cho các công việc trọng yếu 

Phạm vi cung cấp của dịch vụ thầu phụ nhân lực sản xuất

Dịch vụ Thầu phụ Nhân lực Sản xuất của Joblinks bao gồm nhiều công đoạn khác nhau nhưng dựa trên mô hình đối tác nhân lực (HRBP).

Chúng tôi đảm bảo có thể gánh vác mọi công việc về cung ứng và quản lý nhân lực từ thu hút, đào tạo, quản lý, động viên để cam kết chất lượng và với quý khách hàng. 

 thầu phụ nhân sự sản xuất


Lĩnh vực có thể sử dụng dịch vụ thầu phụ nhân lực sản xuất

thầu phụ nhân sự sản xuất

Sản xuất & vận hành

 • Gia công
 • Đóng gói
 • Điều phối sản xuất
 • Quản lý chất lượng
 • Bảo trì 

 

Kho vận

 • Kho bãi
 • Phân phối